agenda a.l.v. 5 september 2017

Uitnodiging voor de

 

Algemene Ledenvergadering

5 september 2017, 20.00 uur

 

 

 

Agenda:

 

1.    Opening

2.    Mededelingen/ingekomen stukken

3.    Behandeling notulen van 06-09-2016

4.    Kort financieel overzicht

5.    Social media

6.    Oproep voor 1 nieuw bestuurslid.

7.    NBF wijzigingen / Nat. League / RTL League

8.    Teamindeling seizoen 2017/2018

9.    Rondvraag

10. Sluiting