Financieel verslag

geldDe kascommissie voor de jaarrekening 2009/2010 (wijlen Jaap Gerritsen en Bauke Koning) hebben het bestuur schriftelijk décharge verleend voor de financiën.

De kascommissie wordt opnieuw samengesteld en dit zijn Bauke Koning en Henk Kazemier. Zij zullen de cijfers van 2010/2011 en 2011/2012 controleren.