Laatste nieuws

 

het nieuwe bestuur van de bvg bestaat nu uit:

voorzitter: erich Becker
secretaris: sibbiena groenveld
penningmeester: hans hollé
bestuurslid: Ronnie zeemerink
extra hulp: jack Jurink, dick jager, vincent rengers