Verslag a.l.v.

Bowling Vereniging Groningen

 

 

Verslag Algemene Ledenvergadering dd.5 september 2017

 

Aanwezig:             Hans Hollé (penningmeester), Sibbiena Groenveld (secretaris), Karin Römer (bestuurslid), Ronnie Zeemering (toekomstig bestuurslid), 9 leden.

Afwezig m.k.:        Erich Becker, Aaldert van Aalderen, Mark Bakker.

 

 

1. Hans opent de vergadering om 20.06 uur en heet de aanwezigen welkom.

 

2. Mededelingen/ingekomen stukken:

– Ingekomen van NBF: er zouden 2 Regionale Trio Leagues komen, maar het wordt er maar 1.

– Nieuwe banen: de nieuwe foutlijnunits staan nog niet aan. Het werkt nog niet op het computersysteem. Er zal voor gezorgd worden dat het systeem gaat werken.

– Er zullen dit jaar 10 teams in de A-league en 6 teams in de B-league spelen.

Er is een compleet nieuw team in de A-league (Ronnie Abdoelkarim, Frank Kurvers en Robert Bolhuis).

Gevraagd wordt of Team BEP dit seizoen door gaat. Dat is het geval. Fabian gaat met Nel in de B-league spelen.

 

3. Notulen van 06-09-2016:

– De nieuwe telefoonlijst is bijna compleet, op een paar nummers na.

– Op de vraag waarom er in februari 2017 geen ALV is geweest antwoordt Hans dat dat kwam omdat er geen bestuur was. Het bestuur is nu uitgebreid: Erich Becker is voorzitter en verwerkt de scores, Hans Hollé is penningmeester, Sibbiena Groenveld is secretaris, Karin Römer gaat zich bezig houden met social media, Ronnie Zeemering wordt bestuurslid en er zal nog bekeken worden welke taak hij krijgt.

– De notulen zijn hiermee goedgekeurd.

 

4. Kort financieel overzicht:

– De rekening van de NBF is betaald.

– Saldo per 1 september: rekening courant: € 790,89. Spaarrekening: € 509,15.  In kas: € 455,50.

Het eigen vermogen groeit langzaam.

Een aantal leden moet nog de contributie betalen.

Met het eigen vermogen worden bijvoorbeeld dingen van het surprisetoernooi betaald.

-Hans geeft aan dat het de vereniging veel geld kost als leden zich niet opgeven voor het surprisetoernooi. De banen worden namelijk wel allemaal gehuurd.

Hierop ontstaat een discussie met veel voorstellen om dit probleem op te lossen: een jaar uitproberen om een aantal banen die niet gebruikt worden in de verhuur te doen; 1 “fun” toernooi en 1 “echt” toernooi organiseren om meer belangstelling te trekken; contributieverhoging en daarmee de baanhuur betalen/deelname is dan gratis; 2 series toernooien op een avond organiseren omdat niet iedereen om 8 uur aanwezig kan zijn. Elk voorstel roept echter ook kanttekeningen op.

Besloten wordt om dit jaar te bekijken hoeveel personen er komen, eventueel minder banen te huren en om dan in februari of volgend jaar te evalueren.

-Dick oppert het idee om 1 van de 2 toernooidagen op te offeren voor een echt toernooi bijvoorbeeld turfjestoernooi. Hans heeft al naar een datum gezocht om mee te doen aan Tour Noord, maar de agenda is helaas te vol. Op z’n vroegst kan dit in seizoen 2018/2019.

-Arjen stelt voor om het Sinterklaastoernooi te houden zoals het is, maar om het Paastoernooi op te offeren voor een open 1-dags toernooi. Deelname als single of double, niet als team. Vanuit de BVG, de bedrijvencompetitie en uit Eelde verwacht hij veel mensen hiervoor enthousiast te kunnen maken. Het levert de BVG misschien nieuwe leden op en het Bowlingcentrum vangt meer geld. Hans geeft aan dat hij zelf dit niet onder de noemer van de vereniging mag organiseren. (De vereniging mag namelijk alleen voor leden organiseren, niet voor niet-leden.)  Dick wil dit wel met een paar anderen organiseren. Het bestuur zal het verder uitwerken.

 

5. Social media:

-Hans en Sibbiena zijn naar de ledenvergadering van de NBF geweest en hebben daar een workshop social media gevolgd.

-Het bestuur wil meer gebruik maken van social media. Er is sinds kort een Facebookpagina van de BV waar zo veel mogelijk informatie, ook naar de leden, op gezet zal worden. Vooral ook “leuke dingen”.

-Idee van het bestuur is om, als de telefoonlijst compleet is, misschien een groepsapp aan te maken. Dit stuit bij een aantal leden op bezwaren. Hans geeft aan dat het idee nog verder uitgewerkt moet worden en dat het dan aan alle leden gemeld zal worden.

 

6. Nieuw bestuurslid:

Ronnie Zeemering zal het bestuur gaan versterken.

 

7. NBF wijzigingen/Nat. League/RTL League:

-Iedereen heeft het nieuwe, digitale, pasje met daarop het nieuwe gemiddelde ontvangen op “mijn NBF”.

-Qua NBF zijn er weinig wijzigingen. De ledenwijziging is makkelijker geworden.

-Nat. League: geen enkel team uit Groningen of Veendam speelt hierin. Alleen nog maar zuidelijke teams.

-Reg. Trio League: op 18 februari in Groningen. Deelnemers: Rutger sr., Rutger jr., Mark, Pim en Henk.

Hans geeft aan dat er meer belangstelling voor regionaal spelen is aangezien het goedkoper is en men geen lange reistijden meer wil.

-In de week na de ALV worden de banen gekeurd. Eventuele problemen zullen z.s.m. worden opgelost. De banen zullen worden goedgekeurd. Daar zal voor gezorgd worden.

 

 

8. Teamindeling seizoen 2017/2018:

-Wijziging in de B-league: Aaldert speelt de eerste maand niet. Fabian gaat met Nel spelen.

Het team van Ruud en Stefanus is gestopt. Ze blijven nog wel lid dus ze mogen invallen.

 

 

9. Rondvraag:

-Hans: door de brand bij Holland Casino is de parkeergarage niet te gebruiken. Dit zal waarschijnlijk nog maanden duren. Er is overleg geweest met o.a. burgemeester. Er komt een werkgroep die zich bezig zal houden met ideeën om de buurt te verfraaien en de toestroom hier naar toe te vergroten. Tevens zal de werkgroep bekijken of er iets te regelen is qua kortingskaart met de parkeergarage aan het Damsterdiep.

Hans geeft aan dat ballen tijdelijk bij het bowlingcentrum gestald kunnen worden.

-Dick geeft aan dat er een wedstrijd voor NK bowlinghuizen schijnt te zijn, volgens Jannie Westerdijk. Hij vraagt of dat iets is om met de vereniging aan mee te doen en of Hans er iets over gehoord heeft. Deze weet er verder niets van, maar als er plek is zou het zeker leuk voor de vereniging zijn. Hans zal Jannie hierover benaderen.

-We kunnen ook weer aan de Ton Zandboercup meedoen.

-Bauke vraagt of de foutlijn wordt aangesloten, ook voor de bedrijvenleague. Ja, alleen niet voor recreanten want dat is technisch niet mogelijk. Er wordt nog gewerkt aan de foutlijnen.

-De (kinder)hekjes werken heel goed.

-Ronnie vraagt of het mogelijk is om invloed te hebben op het oliepatroon en of daar behoefte aan is.

Mark houdt in de gaten welk patroon bij toernooien gebruikt wordt en met welk patroon er nationaal gespeeld wordt.

Bij speciale wensen kun je het beste even contact met Mark opnemen.

-Karin geeft aan dat vanwege een enkelprobleem de langere afstand vanaf de parkeergarage een dusdanige hindernis voor haar is dat zij gaat stoppen bij de BV. Ze heeft een optie in Drachten.

Verscheidene leden denken mee met het probleem en komen met voorstellen om het op te lossen zoals carpoolen. Karin ziet het echter allemaal niet zitten.

 

10. Sluiting:

Rond 21.15 uur is de vergadering afgelopen.

 

 

 

 

 

Aktiepunten:

      Telefoonlijst compleet maken (Hans/Sibbiena).

      Volgend jaar: evaluatie deelname aan surprisetoernooien (bestuur).

      Idee uitwerken van open 1-dags toernooi met Pasen (bestuur).

      Idee van groepsapp/Facebook informatie uitwerken (bestuur).

      Contact met Jannie over NK bowlinghuizen (Hans).